Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός στην Ελλάδα του 21ου Αιώνα


Συγγραφείς:

 • Βασίλειος Ν. Μακρίδης
 • Βίκτωρ Ρουδομέτωφ
 • Τάσος Αναστασιάδης
 • Ντία Αναγνώστου
 • Ρουμπίνη Γρώπα
 • Πρόδρομος Γιαννάς
 • Ελένη Σωτηρίου
 • Δημήτρης Αντωνίου
 • Έφη Φωκά
 • Θεώνη Σταθοπούλου
 • Λίνα Μολοκότος-Liederman

Πρόλογος: Grace Davie.

Η ελληνική έκδοση του συλλογικού αυτού τόμου προσφέρει, από την πλευρά της κοινωνιολογίας της θρησκείας και πολιτισμιολογικής ανάλυσης, μια συνοπτική ανασκόπηση του ρόλου που παίζει η Ορθοδοξία συνολικά, συμπεριλαμβανομένης και της επίσημης Εκκλησίας, στην Ελλάδα στις αρχές του 21ου αιώνα. Η Ελλάδα, μια ιστορικά ορθόδοξη χώρα, με πολύπλευρες και στενές επαφές με τη Δύση, προσφέρει την ευκαιρία για μια διαφορετική μελέτη και ανάγνωση του Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Ο τόμος βασίζεται σε διάφορες επιμέρους έρευνες, ενώ παράλληλα επικεντρώνεται κυρίως στην περίοδο του Αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου (1998-2008). Εξετάζονται οι ποικίλες αλλαγές που έλαβαν χώρα την περίοδο αυτή στις σχέσεις μεταξύ Ορθοδοξίας, πολιτικής, κοινωνίας, εθνικής ταυτότητας, φύλου και λαϊκού πολιτισμού. Παλαιότερα στερεότυπα αναφορικά με την Εκκλησία της Ελλάδος αποδομούνται και οι συγγραφείς καταδεικνύουν τομείς στους οποίους η Ορθοδοξία έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό και εξετάζουν πώς οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την εικόνα της Εκκλησίας, η οποία δείχνει να ανταποκρίνεται στις ισχυρές προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας.

Επίκεντρο, 2016, 312 σελ., ISBN 9789604587001.

Επιστροφή στο Books & Volumes Gallery