Τα νέα Βαλκάνια: Η γεωπολιτική της διεθνούς ασφάλειας και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση


Εκδοτική επιμέλεια: Γεώργιος Α. Κουρβετάρης, Βίκτωρ Ν. Ρουδομέτωφ, Κλεομένης Σ. Κουτσούκης, Ανδρέας Γ. Κουρβετάρης, Πέτρος Σιούσιουρας.

Μετάφραση: Ιωάννης Α. Παπαδήμος.

Συγγραφείς:

Ηρόδοτος, 2009, 797 σελ., ISBN 978-960-8256-53-8.

Παλαιότερες εκδοχές του ίδιου τίτλου:

Τα νέα Βαλκάνια: Από τη γεωπολιτική της μετάβασης στην προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (2007), 771 σελ., 24 εκ, ISBN: 9789608256538.

Τα νέα Βαλκάνια: Από την κρατική αποσύνθεση στην προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Ζητήματα γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής (2006), Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα: Ηρόδοτος, 2006, 632 σελ., ISBN: 9608256534.

Back to the Books & Volumes Gallery

Copyright © 2009 - 2016 Victor Roudometof | Website development by Cloudmate Web Services