Το Μακεδονικό Ζήτημα. Μια Κοινωνιολογική Προσέγγιση


Τίτλος: Το Μακεδονικό Ζήτημα. Μια Κοινωνιολογική Προσέγγιση
Αθήνα, Επίκεντρο, 2019, με πρόλογο από τον Β. Γούναρη
ISBN: 9789604589043
Σελίδες: 192

Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί σε μια κοινωνιολογική ανάλυση του Μακεδονικού Ζητήματος. Προτάσσεται μια γενική εισαγωγή αναφορικά με τα ζητήματα συλλογικής μνήμης, εθνικής συγκρότησης και εθνοτικής αντιπαράθεσης, όπως αυτά εμφανίζονται στα Βαλκάνια από τα μέσα του 19ου αιώνα. Παρουσιάζεται επίσης και μια επισκόπηση του «ονοματολογικού» ζητήματος της δεκαετίας του '90, όπως αυτό βιώθηκε στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Το Μακεδονικό Ζήτημα προσεγγίζεται ως ένα θέμα που οφείλει την ύπαρξή του στην παραγωγή και διατήρηση διαφορετικών, αλληλοαναιρούμενων και αλληλοσυγκρουόμενων, εθνικών αφηγήσεων από τα εμπλεκόμενα μέρη (Ελλάδα, Βουλγαρία κ.λπ.), που οδηγούν σε αδυναμία εύρεσης αμοιβαία αποδεκτών συμβιβασμών. Ο συγγραφέας αποδομεί αυτές τις αφηγήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εκφάνσεις τους, όπως διαμορφώθηκαν μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εν τέλει, σε αντιπαράθεση προς αυτές, αναπτύσσει μια δική του τρίτη (και εκτός πλαισίου αντιπαλότητας) ερμηνεία.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του εκδοτικού οίκου στο όπου και υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στα περιεχόμενα του βιβλίου, τον πρόλογο του Β. Γούναρη και το εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα.

Αναφορά στο βιβλίο στην εφημερίδα "Το Ποντίκι".

Βιβλιοπαρουσίαση στη Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2019.

Επιστροφή στο Books & Volumes Gallery